Om Logen Teater

Logen Teater ligger midt i Bergen sentrum på Ole Bulls plass. Etter åpningen i 1883 har Logen huset storheter som Edvard Grieg, Sergej Rachmaninow, Randi Stene, Leif Ove Andsnes, Frode Rasmussen, Rickie Lee Jones, Helge Jordal, Vamp, Marianne Faithful, Barbara Bonney, Herborg Kråkevik …. for å nevne noen!

Litt om Logen Teater. Logen ble oppført i 1883 som fest- og konsertsal for Selskabet Den Gode Hensigt, som fortsatt eier huset. Logen var i mange år Bergens storstue, der en feiret fyrster og statsoverhoder, og hvor feterte navn som Grieg og Rachmaninov stod på plakaten. Fra mellomkrigstiden ble festsalen leiet ut til private og offentlige formål, og huset i en lengre periode alt fra kino til møbelforretning, før den i 1997 ble restaurert og tilbakeført til opprinnelig stand og utseende.

Logen Teater AS har siden 01.01.2000 drevet kulturvirksomhet i lokalene. I løpet av denne tiden har flere enn 500.000 personer har vært innom huset, enten som publikum eller aktører, og det er blitt gjennomført over 2100 arrangementer på husets to scener. Av disse har ca 25 % vært egenproduksjoner, 25 % samarbeidsprosjekter og resten utleie til eksterne produsenter. Logen Teater har som mål å produsere to større sceniske oppsetninger i året, derav én for barn. Logen Teater har ved enkelte anledninger også produsert konserter utenom huset.

Ett av ankerfestene i Logen Teaters filosofi er å være tilgjengelig for aktører med knappe ressurser. Det være seg kor, korps, kammermusikkforeninger, nyetablerte band eller frie teatergrupper. Formålet med driften har hele tiden vært å skape det kulturhuset man ser Bergen og omegn har behov for – et kulturhus i ordets rette forstand, hvor det frie og frivillige kulturliv kan uttrykke seg side om side med mer kommersielle og profesjonelle aktører.

Etableringen i tilstøtende lokaler av en mindre scene med 60 sitteplasser (Logen Bar), har vært en suksess blant publikum og utøvere. Det lille formatet gjør scenen vel egnet for unge talenter som ønsker å presentere seg for et publikum, og den er derfor mye brukt som debutscene. Intimkonserter med mer etablerte artister har også vist seg å være populært.

Antallet arrangementer og mangfoldigheten blant disse, taler sitt klare språk om at Logen Teater har vært en kjærkommen tilvekst til den bergenske kulturfloraen.

Logen Teater er av praktiske og driftsmessige årsaker et aksjeselskap, men driver etter ikke-kommersielle retningslinjer. Alt eventuelt overskudd går direkte inn i driften av huset og kommer på den måten brukerne til gode. Logen Teater administrerer en årlig driftstøtte fra Bergen Kommune på kr 300.000,- øremerket husleiereduksjon for det ikke-kommersielle kulturliv.